Home » Ratarstvo

Ratarstvo

Preduzeće “Ćirić Agro MĐŽ” DOO bavi se intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom na površini od 2.500 ha. U setvenoj strukturi su zastupljene ratarske i povrtarske kulture kao i semenska proizvodnja.Potpora ovakvoj proizvodnji je savremena mehanizacija koja obezbeđuje brži, efikasniji i ekonomičniji rad. Segmenti ovakve mehanizacije su satelitsko navođenje, širokozahvatne priključne mašine i oruđa za rad i sistemi za navodnjavanje na površini od 700ha. Takođe, preduzeće poseduje i skladišne kapacitete u vidu silosa od 12.000t kao i  podno skladište u koje se može smestiti 22.000t. Da  bi  proces semenske proizvodnje delimično bio zatvoren, posedujemo i doradni centar čija je namena dorada semenskih žitarica i soje.

skladistenje