“ĆIRIĆ AGRO MĐŽ” D.O.O.
Preduzeće “Ćirić Agro MĐŽ” doo, bavi se i intenzivnom ratarskom proizvodnjom na površini od preko 2.000 ha. U setvenoj strukturi su zastupljene kulture poput: kukuruza, suncokreta I pšenice. Pored merkantilnih roba, uspešno se bavimo i semenskom proizvodnjom.


Potpora ovakvoj proizvodnji je savremena mehanizacija koja obezbeđuje brži, efikasniji i ekonomičniji rad, a nju čini 12 traktora, 6 kombajna, 6 kamiona sa prikolicama, 2 telehendera I 35 priključnih mašina. Segmenti ovakve mehanizacije su I satelitsko navođenje, širokozahvatne priključne mašine i oruđa za rad, kao I sistemi za navodnjavanje.

U vlasništvu porodice Ćirić su i firme: Ćirić I sin doo, Ćirić Grain doo i PP Ekonomija Jarkovac, koje se pored proizvodnje merkantilnih roba, bave I proizvodnjom konzumnog povrća: boranije, graška I kukuruza šećerca. Ove firme zajedno obrađuju preko 3.000 ha zemlje, veliki su izvoznici merkantile, a u opisu njihovog posla je i rad sa kooperantima.